Redningsselskapet satser på stasjon Florø-Måløy.

På nyåret er det planlagt at RS114 Bergen Kreds skal erstattes av et av de kraftigste fartøyene Redningsselskapet har: Fosen-fartøyet RS137 Kristian Gerhard Jebsen I.

KG Jebsen er nyere og mer moderne enn RS114 Bergen Kreds. Foto: Redningsselskapet

– Dette gir en formidabel oppgradering for stasjoneringsområdet Florø-Måløy, og viser virkelig at Redningsselskapets hovedkontor i Oslo satser på denne stasjonen, sier skipsfører Jon K. Ohrberg.

Av de 26 fast bemannede skøytene Redningsselskapet har, er det kun fem av disse som er av den opprinnelige Fosen-klassen bygget i Mandal.

Kraftigere fartøy

Hva betyr dette i praksis? RS137 Kristian Gerhard Jebsen gir cirka 30 knop vesentlig raskere responstid, nærmere bestemt en økning på nesten 10 knop fra RS114 Bergen Kreds.

Skipsfører Jon K. Ohrberg og overstyrmann Joakim Vist om bord Bergen Kreds. Foto: Louise Nygaard

KG Jebsen har også i overkant av 4000 hestekrefter, som er en dobling av maskinkraft fra Bergen Kreds.

En annen betydelig forskjell er dobling av slepekraften. KG Jebsen har slepeutrustning med slepevaier på winsj, som gir en slepekraft på 21 tonn. Bergen Kreds har til forskjell krok med 10 tonn slepekraft.

– Det betyr at vi kan slepe større fartøy, sier Ohrberg.

På Bergen Kreds er det kun en krok med 10 tonn slepekraft. Foto: Louise Nygaard

For fiskerinæringen er det nye fartøyet også gladnyheter.

KG Jebsen er nemlig bygget i aluminium som gjør hun både er robust og kan tilby bedre bukseringshjelp ved kraftige pullerter.

Dagens Bergens Kreds har skrog av glassfiber, som har gjort at Redningsselskapet har måttet si nei til bukseringsoppdrag der større fartøy må slepes eller flyttes.

Bergen Kreds fases ut

– Befolkningen som tilhører dette stasjoneringsområdet kan virkelig glede seg til starten av 2024. Dette gir gode synergieffekter i form av at både lokalbefolkning, profesjonelle etater, blålysetater, fiskeflåten og fritidsbåtfolket får en vinn-vinn-situasjon, sier Ohrberg.

RS-mannskapet gleder seg stort til RS137 Kristian Gerhard Jebsen I kommer på plass, som forventes å være i full drift på nyåret 2024. Foto: Louise Nygaard

Ifølge Redningsselskapet vil Emmy-dyvi-klassen, altså RS113 Erik Bye og RS114 Bergen Kreds, etter hvert vil bli solgt og utfaset fra RS sitt sortiment.

– Det er viktig for meg som skipsfører å presisere at jeg på ingen måte her vil snakke ned RS114 Bergen Kreds. Det begrunner jeg med at hvis en leser historien til «RS114 Bergen Kreds» levner den liten tvil om at hun har gjort en både stor og avgjørende innsats for Redningsselskapet siden målebrevet ble signert 9. januar 1998.

RS114 Bergen Kreds vil bli solgt og utfaset fra RS sitt sortiment. Foto: Louise Nygaard

Dekker hele området

Så, hvor skal det nye fartøyet ligge? Det er til enhver tid opp til skipperen, og spørs på omstendighetene, ifølge Redningsselskapet.

– Det er her viktig for meg å rydde opp i misforståelsen hva angår uttrykket «stasjoneringsområde» og «kailigge/bevegelser i stasjoneringsområde». Stasjoneringsområdet Florø-Måløy er alltid det samme, og RS’ stasjon Florø-Måløy er alltid områdeovalen som strekker seg fra Svinøya i nord og Sogneoksen i sør, samt at vi har inn fjordene i øst og ut i havet i vest. Dette området er alltid fast uavhengig av skøytas bevegelser i stasjoneringsområdet, forklarer Ohrberg.

Redningsselskapet rykker ut til hele dekningsområdet, uavhengig av hvor fartøyet ligger til kai. Foto: Louise Nygaard

– Eksempelvis dersom vi har kailigge i Måløy nå, og noe skjer utenfor Askvoll, så setter vi beste fart til Askvoll. Det samme gjelder om vi skulle være på patrulje til Førde, men det plutselig skjer noe utenfor Måløy, så setter vi beste fart til Måløy.

Ohrberg presiserer at kailigge og patruljer i område ikke nødvendigvis representerer løst oppdragsmengde.

– Vårt oppdrag er å dekke hele denne områdeovalen uansett hvor vi måtte befinne oss i denne områdeovalen.

Slik ser områdeovalen ut, beskrevet av Ohrberg. Dette er området Bergen Kreds, og snart Kristian Gerhard Jebsen, dekker. Foto: Redningsselskapet

Får bolig på land

Ellers vil også stasjonen få en god oppgradering ved at skøytemannskapene får en bolig på land i Florø, som skal forenkle logistikk til og fra flyplassen både for bytte av personell, reservedeler og annet materiell for lagring i Florø.

– I tillegg har RS137 Kristian Gerhard Jebsen I flotte bofasiliteter om bord, slik at når vi har kailigge på Måløy, så bor vi om bord i båten. Her får en også benyttet enda en fordel ved at det er rask responstid for mannskapet ved at en allerede er om bord i båten når alarmen går, sier Ohrberg.