Utover kvelden vil du få intervju med dei ulike partia sine toppkandidatar, bli oppdatert på både førehandsstemmer og sjå innslag med personar frå ulike delar av Kinn kommune.