Fjord helikopter har søkt konsesjon for maksimalt 180 flybevegelsar per veke, og maksimalt 3.300 flybevegelsar i løpet av 12 månadar. Avgang og landing blir rekna som to bevegelsar, så det er snakk om maksimalt 90 turar i veka og 1.650 turar i løpet av eit år.

Fjordenes Tidende har tidlegare skrive at 120 innbyggarar i Løkjastranda bustadfelt og Haugen krins har skrive under på ei høyringsuttale der dei reagerer sterkt på planane om kommersiell helikopterverksemd.

NRK melder at innbyggarane som protesterer ikkje får mykje støtte frå Stad-ordførar, Gunnar Silden (V).

– Ut frå den faglege støyrapporten frå søkjaren ser det ut som det ikkje blir for mykje støy, seier Silden til NRK.

Han skjønar likevel skepsisen til naboane. Derfor ser han føre seg eit «prøveår», og ei evaluering etterpå.