– Vi ønsker oss tre likeverdige skolemiljø, og det er det full enighet om i Høyre-gruppa, bekrefter leder Stian Hjelle.

– Vi ønsker at det skal være et skoletilbud i nærheten av der folk bor så langt det lar seg gjøre praktisk og økonomisk. Å fjerne skolen og tilbudene som er tilknyttet skolen fra Nord-Vågsøy hvor det bor 1.500 mennesker er ingen god løsning, mener Hjelle.

– Tomta på Tennebø er for liten og i Sæterneset er det for værhardt, mener lederen.

Ap utelukker fem skoler

Arbeiderpartiet er partiet som i størst grad har tatt til orde for å kun ha én barneskole i Vågsøy. Uten Høyres støtte kan de derimot glemme den tanken.

– Vi står der vi alltid har stått, men det eneste vi er klare på nå er at vi må lese alle høringsinnspillene, sier leder Tove Lill Refvik Volle i Vågsøy Ap.

Partiet har i flere år støttet fellesskoletanken, men signerte som kjent den mye omtalte samarbeidsavtalen i 2014 som blant annet sikret partiet ordførervervet mot at de gikk med på å opprettholde alle de fem barneskolene i kommunen. Den avtalen brøt Ap, og Tove Lill Refvik Volle utelukker at fem skoler er et alternativ for partiet når politikerne skal avgjøre skolestrukturen neste måned.

– Ja, det tror jeg at jeg kan utelukke.

Endrer ikke standpunkt

Med 16 mot 11 stemmer bestemte man seg før jul i fjor å legge ned Holvik og Bryggja skular fra høsten 2018.

Nils Myklebust (Sp) var en del av mindretallet da, og han og partikollegaene står fast ved at Vågsøy bør ha fem barneskoler.

– Om det ikke vil redusere kvaliteten på opplæringen så skjønner jeg ingen verdens ting, sier Myklebust.

Varaordføreren er også skeptisk til at Bryggja og Holvik skular ligger an til å bli nedlagt før sammenslåingen med Flora.

– Det vil være merkelig om vi skulle legge ned skoler med 40–50 elever når Flora har flere skoler med under 20 elever.

Solheim (10), Stavang (17) og Steinhovden skular (16) har alle under 20 elever i 2017/18.

Prioriteringer

Vågsøy Venstre har allerede gjort det klart at de kommer til å støtte alternativet med tre skoler. Det meste tyder dermed på at det er det som blir strukturen som velges av kommunestyret 9. november.

– Det er klart økonomien i det hele betyr mye. Vi har mange store prosjekt som vi ønsker å gjennomføre og basishall på Tennebø, trimløypa i Polljen og svømmehall er prosjekt som vi kan bli tvunget til å prioritere bort om vi velger en skoleløsning som koster 10 millioner kroner mer i året, sier Hjelle.