Folket i Vågsøy overkjørt for tredje gang – eller?

Vel blåst!

Endelig foreligger resultatet av den rådgivende folkeavstemningen. Fasiten, slik jeg ser den, er at flere vil utvikle Kinn enn å avvikle Kinn. Men ikke alle er fornøyd med resultatet, og mener at man bare må legge folkeviljen i nord til grunn.

Om man ser på de stemmeberettigede i nord ser det slik ut:

38 % av de stemmeberettigede har stemt for deling. 27 % ønsker fortsatt Kinn. 35 % valgte sofaen av ulike grunner.

Slik jeg ser det har deler av «Nei-siden» kjørt sin kampanje helt fra før Kinn kommune ble etablert, og benyttet hver anledning til å lage splid og bråk. Det har til stadighet blitt fyrt av med verbalt skyts om overgrep, overkjøring og maktmisbruk mot folket.

Nils Myklebust nevner i sitt innlegg «Etter folkerøystinga i Kinn» at, sitat:

«Korleis trur dokke innbyggjarane i Vågsøy vil reagere om dei verte overkøyrde for 3. gong?»

Og Øystein Sortland nevner i sitt innlegg «Rått parti» overkjøring, og tar også frem et eksempel, sitat: «Veslebror blir mutters åleine overmanna av fleire gutar».

Min mening er at flertallet av befolkningen i nord, aldri har følt seg verken overkjørt, misbrukt eller mutters alene i denne saken.

Det har aldri vært et flertall av de stemmeberettigede i nord som har stemt slik at de har ønsket seg ut av Kinn kommune ved folkeavstemningene.

Også i det reelle resultatet ser en at Kinn kommune sin oppslutning i nord har økt med nesten 10 prosent siden telefonundersøkelsen Geir Oldeide viser til i sitt innlegg «Slutt med tallmagi».

Jeg tror mange folk i nord nok er mektig lei støy og bråk fra deler av «nei-siden», og at det blir tegnet et bilde i mediene om at de er noen stakkarer som til stadighet blir overkjørt.

Flere ser også at støyen er skadelig for omdømme, bolyst og utvikling.

Det blir godt å få et endelig vedtak i kommunestyret. Tenk om det kunne blitt ro i rekkene og at kreftene kunne samles for å utvikle stedet, kommunen og kysten. Det hadde vært fantastisk! Mulig jeg er for optimistisk som tør å håpe på dette.

Det er noen politikerne som har flagget at de mener de 1581 stemmene i Vågsøy som ville dele opp Kinn kommune, skal trumfe flesteparten av stemmene. Det inkluderer også de 3471 innbyggerne som er spurt om råd, og har stemt for å beholde Kinn.

Var det noen som snakket om overkjøring av folket?

Merknad: Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for skribenten sine meninger og holdninger, inkludert egne utregninger.

I denne artikkelen finner du resultatet av folkeavstemmingen, og tabeller over resultat for nord, sør og en samlet Kinn kommune.