– Det er jo «krise» at dette forslaget er kommet i det hele tatt. Dette er jo en veldig viktig linje som er veldig populær her på skolen. Så at det er kommet opp et forslag om å legge den ned er rett og slett hårreisende, sier Trond Eide Tennebø til Fjordenes Tidende.

– Skolen er pusset opp, så vi har fått veldig bra klasserom og et veldig godt læringsmiljø her. I tillegg er det investert mye penger for eksempel i den nye turnhallen som vi skal bruke en del i gym.

– Jeg synes det er helt uakseptabelt at de som snart skal begynne på VG1 må reise opptil to-tre timer med buss hver dag bare for å kunne gå på skole. Søsteren min har tenkt på å begynne på studiespesialiserende, så hun vil få en helt annen hverdag enn den jeg har fått, sier Hedda Blålid Thorsen.

– Går på tvers av alt

Kristoffer Berg mener forslaget fra arbeidsgruppa til fylkeskommunen går helt på tvers av alt det øvrige som bidrar til bolyst i Måløy-området.

– Det handler jo litt om at vi skal bygge en ny barneskole, og vi skal mest sannsynlig få en svømmehall. Dette er ting som skal tas i bruk i årene som kommer. Og når for eksempel vi får egne unger, så vil vi jo velge å bosette oss på et sted der ungene har alt de trenger framover i tid. Yrkesfag har blitt veldig populært nå, men vi er jo avhengig av å ha variasjon i skoletilbudet. Å gjøre MVS til en ren yrkesfagskole, det tror ikke jeg er veien å gå for måløysamfunnet.

– Å kutte 102 skoleplasser her er det siste næringslivet trenger. Det vil føre til at folk ikke kan reise herfra, ta høyere utdanning og komme tilbake, legger Berg til.

Kan føre til at Måløy ikke blir så interessant å flytte tilbake til

Andrea Hagen er enig.

– Jeg synes det er synd. Jeg tenker at Måløy kan bli et sted det ikke er så interessant å komme tilbake til, om en ser at unge ikke har utdanningsmuligheter her som gir ungdom muligheter til å søke seg rett til høyere utdanning.