Venstre sin listetopp i Bremanger, Svein Olav Senneset, er utdanna maskiningeniør frå Ingeniørhøgskulen i Bergen.

Den første jobben han tok etter enda utdanning i 1994 var ei stilling som konstruktør og seinare prosjektleiar i Ulstein Frydenbø i Fyllingsdalen i Bergen. Der jobba han med å lage styringsmaskinanlegg til store skip i inn- og utland.

– Styringsmaskinanlegg vil i all enkelheit seie det som vrir rorstammen på store skip, seier Senneset, som etter ei tid i Bergen flytta til Stavanger i 1996 saman med sambuaren Jill Strand for å gripe ein ny moglegheit som opna seg i Statoil.

– Der dreiv eg med kontraktar og anbodsprosessar innan marine operasjonar. Det var veldig mange røyrleidningsprosjekt på den tida, så det var nok å henge fingrane i.

Bestemte seg for å flytte heim

Men som for så mange andre i oljebransjen påverka det kraftige fallet i oljeprisen på slutten av 90-talet også Statoil og dermed Senneset som søkte seg til andre jobbar.

– Vi gjekk tomme for prosjekt og alt såg svart ut. Det blei sagt at oljeprisen aldri meir kom til å ende over 10 dollar igjen. Jill var gravid med vår eldstemann. Då det blei lyst ut jobbar på designkontoret til Kværner Florø søkte eg og fekk ei stilling der. Jill og eg bestemte oss ganske raskt for å flytte heim.

Heim var familiegarden på Senneset i Bremanger, og etter først å ha vurdert å pusse opp og utvide eit gammalt hus på garden, bestemte Svein Olav og Jill seg for å bygge eit nytt hus like ved.

Svein Olav Senneset og familien har funne sitt eige paradis heime på familiegarden på Senneset i Bremanger etter mange år utanfor kommunen. Det nye huset stod ferdig i 2007. Foto: Gjert Myrestrand

Vindkraftsaka var avgjerande

Etter nokre gode år i Kværner Florø førte ordremangel til andre stillingar i både Total og Statoil før han i 2015 blei tilsett i Fjord1 i Florø, der han jobbar med konstruksjon av dei mange nye ferjene selskapet har sett, og skal sette, i drift.

– Kva gjorde at du engasjerte deg i lokalpolitikken etter å ha kome heim etter mange år utanfor Bremanger?

– Sjølv om far min, Svein Kåre Senneset, var ordførar for Ap i Bremanger i mange år, og i tillegg var på fylkestinget var eg som ung vaksen ikkje engasjert i politikk. Men det har endra seg litt etter at eg kom tilbake til Bremanger. Det var vindkraftsaka som trigga meg til å stille til val. Eg brukar å seie at det å ta del i lokalpolitikken og sitte i kommunestyret er ein dugnad, som nokon må ta. Og eg gjer det med glede.

– Men det kan også vere ein utakksam og utsett posisjon å ha, ikkje minst med tanke på dei som brukar kommentarfelta til krasse karakteristikkar av dei dei er ueinige med?

– Eg brukar å seie at vi som har stilt oss til disposisjon til å vere frontfigurar, vi bør ha litt tjukk hud. Ein må tole litt og klare å heve seg over kritikk som ligg på eit «aldeles lågmål» av kommunikasjon. Det gjer i alle fall eg, og folk legg sikkert merke til at eg aldri involverer meg i diskusjonar i sosiale medium. Det er nyttelaust for meg og for andre som har liknande roller. Vi får aldri siste ordet, uansett. Har vi noko vi gjerne skulle ha sagt, så gjer vi det frå talarstolen, i lokalavisa, eller på heimesida til partigruppa.

Svein Olav Senneset brukar ikkje mange minutta på å kle seg om til arbeidande bonde heime på garden. Capsen frå Felleskjøpet matchar bra med T-skjorta frå Venstre. Her skal han ut og fore sauene. Foto: Gjert Myrestrand
Når Svein Olav ropar på sauene sine går det ikkje mange sekunda før dei kjem i fullt firsprang. Foto: Gjert Myrestrand

Kom inn med ei stor partigruppe etter brakval i 2019

– Kva er grunnen til at du valde Venstre som ditt parti?

– Eg er nok meir liberal politisk enn far min var. Eg har stemt på ulike parti gjennom åra. Men det er Venstre som «treffer» meg politisk. Det er rett og slett mitt parti, og eg er glad for at valomatane i avisene også bekreftar at eg har gjort eit rett val, smiler Senneset.

Eit generasjonsskifte som var på gang før siste kommuneval gjorde at det passa for Senneset å gå inn i bremangerpolitikken.

– Kåre Jarl Langeland skulle trappe ned etter mange års tru teneste for Venstre, og det opna seg ein moglegheit. Det passa, rett og slett.

– Kva slags erfaringar har du gjort deg i bremangerpolitikken? Føler du at ein har kraft til å påverke?

– Ja, det vil eg seie. Vi gjorde eit veldig godt val sist, med 20,7 prosent av røystene, så eg fekk med meg ein veldig god gjeng inn i kommunestyret. I prosent var vi den tredje største Venstre-kommunen i landet, etter Stad og Vanylven. Det var ein politikar frå ei anna partigruppe som sa litt på spøk: «No må vi skjerpe oss, for denne gjengen les sakspapira grundig før møta», seier venstrepolitikaren med eit smil.

Foto: Gjert Myrestrand

For tidleg å gjere opp ei meining om gigantprosjektet

– Kva blir den mest krevjande saka i neste kommunestyreperiode?

– Eg vil ikkje seie at den nødvendigvis blir så vanskeleg, men den saka som vil få mest merksemd er nok saka om ei eventuell utbygging av ein hydrogen- og ammoniakkfabrikk på Holmaneset. Heile kommunestyret, med eitt unntak, gav i vår eit positivt signal til Fortescue Future Industries om at dei kunne starte planprogrammet sitt, og eg tenker at det skulle berre mangle, når dei har planar om å investere mellom sju og ti milliardar kroner i kommunen vår og skape sårt tiltrengte arbeidsplassar.

Senneset meiner det er altfor tidleg for politikarane å gjere opp ei endeleg meining om prosjektet i denne valkampen.

– Det vil kome ei tid for dei kritiske spørsmåla. Dei kjem når vi skal behandle områdereguleringa, og eventuelt ei seinare byggesak. Her kjem både Statsforvaltaren og fylket på bana. Før vi veit korleis dei vil gjennomføre prosjektet vil det etter mi meining vere heilt feil å berre møte FFI med ei kald skulder og seie nei. Her er det mange ting som skal avklarast, men som ansvarlege politikarar er vi nøydde til å bruke tid på eit prosjektforslag som kan løyse mykje av problemet vi har med nedgang i folketal og mangel på arbeidsplassar.

Blir Svein Olav Senneset like populær hos veljarane som hos sauene sine tyder alt på at han får fire nye år i bremangerpolitikken. – Det er kjekt å drive med dette på si. Det skulle vore enda enklare å drive med husdyrhald på småbruk, seier venstrepolitikaren som her kosar litt med søya Lillian Ulrikke. Foto: Gjert Myrestrand