Fabrikk eller naturperle – vår framtid

Ei fersk meiningsmåling ved Svelgen Oppvekst syner at 70 prosent av ungdommen er negative til utbyggingsplanane for ein hydrogen- og ammoniakkfabrikk ved Holmaneset i Nordgulen.

Det er mange grunnar til dette.

Først og fremst er vi opptekne av tryggleiken til folket som bur i bygda vår. Vil vi ha eit høgrisikoanlegg så tett inn på oss? Svaret er nei, vi er svært uroa.

Denne fabrikken vil også verte ein stor konkurrent i høve arbeidsplassane på hjørnesteinsbedrifta vår Elkem, som vi allereie har. Ei hjørnesteinsbedrift som har gitt oss i bygda og resten av kommunen arbeid, sponsorar, liv og røre i generasjonar. Er dette rett behandling overfor dei? Vi meiner at det er det ikkje.

Når vi tenkjer på bulyst, tenkjer vi på ein levande stad der folk kan trivast.

Trivast du betre når det er naturskjønt og fint kring deg?

Er du glad i ein fin skjergard, eller ein tur på fjellet med fantastisk utsikt?

Ynskjer du ein solnedgang som gjev deg ro?

Likar du friluftsliv med krabbefiske, fiske, bading, telt/hengekøye og bål i fjæra?

Ynskjer du å kunne ta ei utflukt med båten, og gjere strandhogg på ein holme?

Om ikkje du ynskjer dette, så gjer vi det – no og i framtida.

Som ungdom eller som komande foreldre, ynskjer vi å gi vidare det vi har fått oppleve og sett pris på i vår barndom.

Svelgen er ei bygd med industri på mange kantar allereie. Kan de sjå for dykk at grensa kanskje allereie er nådd?

Vi meiner at den omtala tolegrensa for kva ei lita bygd og ein smal fjordarm kan tole av negative inngrep, i fin natur er nådd.

Vi høyrer eldre snakkar om at dersom denne fabrikken kjem, vil vi kanskje flytte her ifrå.

Vi unge fryktar endå fleire tomme hus og at konsekvensen av denne fabrikken fort kan bli fråflytting i staden for tilflytting. Vi er unge og vil gjerne komme tilbake til Svelgen for å busetje oss, for å trivast. Å busetje seg i ei spøkelsesbygd med tomme hus og alt for mykje industri, freistar lite. Eller?

Foto: Thomas Sætren

Vi likar oss best i Svelgen, og tenkjer ikkje flytte. MEN dersom dette skjer, kva gjer vi? Kvar endar vi då?

(Ein anna viktig faktor er at bygda ynskjer å stå fram som attraktiv i høve turisme. Kva set de pris på når de ferierer? Synes de desse planane liknar på ein fin turistattraksjon? Vårt svar er nei.)

Vi veit kva vi har, men ikkje kva vi får.

Pengar – er det alt?

Med denne hydrogen- og ammoniakkfabrikken i Holmaneset vil fjell og fjord verte forringa for evig tid og det vil få store konsekvensar for naturen og framtida vår. Vert dette ein realitet, får vi som skal leve her lenger enn dykk, aldri gjort dette om!

De har vår framtid i dykkar hender, vi ber dykk tenkje dykk grundig om – for så å takke nei til denne utbygginga.

Når det er sagt, får vi legge ein god og variert plan for korleis vi kan skape bulyst på andre gode måtar.

Ungdomen lokalt er oppriktig skuffa, skuffa fordi dagens politikarar ikkje greier å sjå Holmaneset frå vårt syn. No håper vi at det er hjelp i å engasjere oss. No klamrar vi oss til håpet om at de lyttar til håpet vårt.