Tema

tirsdag 09.11 2021

Føraren måtte rydde frontruta før han fekk køyre vidare

Måndag kontrollerte Statens vegvesen ti tunge køyretøy i Nordfjord. Det vanka både åtvaringar og mangellappar.

tirsdag 02.11 2021

Sommarbussen skal rulle også neste år: – Ved behov så vurderer vi absolutt å utvide

Stadbussen gjekk i sommar tolv avgangar for dag i tre veker mellom Leikanger, Vestkapp og Hoddevik. Trass i ein litt treig start merka Drage Transport effekten.

mandag 25.10 2021

Fryktar at budsjettforslag vil isolere blinde og svaksynte

Blindeforbundet i Sogn og fjordane fryktar at eit nytt forslag i statsbudsjettet vil føre til at synshemma får mindre støtte til transporttilbud.

tirsdag 19.10 2021

Erling skal leie transport- og kommunikasjonskomiteen

Senterpartiet sin Erling Sande, frå Davik og busett Gloppen, blir leiar av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

mandag 18.10 2021

Såpeglatte veier hindrer Tore i å få levert varene nok en gang: – Jeg kan ikke utsette mine ansatte for dette

Daglig leder i Olsen Transport, Tore Olsen, er nok en gang fortvilet over å måtte parkere vogntoget sitt på Oldeidebakkane i Bremanger på grunn av såpeglatte veier og manglende strøing.

søndag 22.08 2021

Tøff kamp om lærlingane: – Inntaket over heile Nordvestlandet har svikta fullstendig

Fjord1 og resten av den maritime næringa opplever ein dramatisk svikt i inntaket på lærlingar. Problemer er spesielt synleg i Møre og Romsdal, men gjeld generelt heile Nordvestlandet.

torsdag 05.08 2021

Fire kommunar og eitt reiselivsselskap skal lage ein plan for eit grønt transportsystem

Nordfjord-kommunane kan gå i gang med å lage ein felles strategi for framtidas grøne og klimavenlege transportsystem til lands, på sjøen og i lufta. Nordfjordrådet har nemleg fått tilskot frå Vestland fylkeskommune på 500.000 kroner til prosjektet «Grøn Transport Nordfjord».

søndag 30.05 2021

– I dag samlar delar av lastebilnæringa seg for ny veg over Strynefjellet

onsdag 19.05 2021

No kan det snart bli lettare for ungdom å reise i kommunen

Bremanger kommune får nemlig 100.000 kroner til lokale transporttilbod for ungdom.

lørdag 24.04 2021

– Heller ikkje denne gangen er rv. 15 Strynefjellet funnen verdig for oppstart. Det er knapt så vi kan tru det!

Asgeir Gil, som er fylkesleiar i Norges Lastebileierforbund, er saman med resten av forbundet i harnisk etter at oppgradering av Strynefjellet heller ikkje denne gangen blei prioritert i NTP.

onsdag 18.11 2020

Uroa over bussendringane

– Endringa er særs uheldig for alle reisande som er avhengig av å reise over Nordfjordeid til eller frå Måløy på kveldstid

Nordfjordrådet registrerer med stor uro at endringane i busstilbodet mellom Nordfjordeid og Måløy er endra, slik at det ikkje lenger er buss som trafikkerer denne ruta etter klokka 18.15 på kvelden.

tirsdag 17.11 2020

– Mange transportselskap utan offentleg støtte har store problem no

Ny person smitta. I isolasjon etter jobbtur til utlandet

Ein ny person er sett i isolasjon i Stad kommune etter påvist smitte med covid-19.