Tema

mandag 17.01 2022

Normal drift i ferjesamband, opne fjellovergangar og fleire har fått tilbake straumen

Søndag gjorde uvêr med sterk vind at fleire ferjesamband måtte innstille og mange fjellovergangar vart stengde. Måndag har vinden roa seg og det vert enklare å ferdast på vegane.

søndag 16.01 2022

Meiner det må gjerast tiltak for å sikre skulebarna med ein gong

– Vi har lagt merke til det fokuset som har vore og er på sikkerheit for Skram-elevane i trafikken i Måløy, og med tanke på skuletransport må det gjerast tiltak no, seier ordførar i Kinn kommune, Ola Teigen.

lørdag 15.01 2022

Bebuarar langs denne vegen bekymrar seg for auka trafikk og eigedomane sine med ny storfylling

Bebuarar langs Pernesvegen på Flatraket i Stad kommune lurer på korleis trafikkbildet blir i området knytt til planane om Flatraket næringspark. Dei lurer også på korleis utbygginga vil påverke eigedomane deira.

tirsdag 11.01 2022

Yrkessjåførar meiner ein må gjere noko med haldeplassane: – Trafikkbildet er uoversiktleg for små barn

Både Jostein Hals og Terje Lykkebø, som begge er bussjåførar, meiner krysset ved Turnhallen i Måløy er svært uoversiktleg. – I tillegg har trafikkbildet endra seg mykje dei siste tiåra, seier Hals.

Fare for flom og skred: – Dette kan føre til svært vanskelige kjøreforhold

Statens vegvesen advarer mot svært vanskelige kjøreforhold og stengte veger i flere deler av landet onsdag og torsdag. I Vestland er det fare for flom og skred.

torsdag 06.01 2022

Naboar og foreldre er bekymra for skulebarna sin sikkerheit i det største krysset i byen

Idar Lofnes er nabo til det største krysset i Måløy, ved Turnhallen heilt nord i Gate 1. Han bekymrar seg for dei minste barna om morgonen når dei skal rekke skulebussen. – Dei har bilar, drosjer, trailerar og bussar rundt seg i mørket på alle kantar, seier han.

Har måtta rykke ut til fleire trafikkulykker i det siste – no ber dei folk køyre forsiktig

Politiet i Nordfjord har den siste veka måtte rykke ut til fleire trafikkulykker. No oppfordrar dei sjåførar om å vere merksame på føret og køyre etter forholda.

tirsdag 23.11 2021

«Å påverke åtferd og haldningar over tid er viktig for å redusere talet drepne og hardt skadde i trafikken»

mandag 08.11 2021

Antall viltpåkjørsler øker: Mer enn 10.000 hjort, elg og rådyr påkjørt hittil

Mer enn 10.000 hjort, elg og rådyr har hittil i år blitt påkjørt på veiene, og antall viltpåkjørsler øker.  – Det er straffbart å stikke av fra en viltpåkjørsel uten å melde fra, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

torsdag 21.10 2021

Femteklassingane fekk utfolde seg kreativt i reflekskonkurranse

Torsdag er den store refleksdagen, og elevane ved 5. trinn på Skram skole nytta sjansen til å sende inn fleire bilete av reflekskunst til Trygg Trafikk sin konkurranse.

mandag 18.10 2021

Rektor viste politikarane modulskulen: – Alt er ikkje ideelt, men den er fin som midlertidig løysing

Måndag var politikarane i Oppvekst- og kulturutvalet på synfaring på modulskulen på Tennebø. Seinare måndag står saka om framtidig målform ved Skram skole på sakslista.

søndag 03.10 2021

Over halvparten legger seg til høyre når de ser dette skiltet. Hva gjør du og er det rett?

En av de tingene som irriterer bilistene mest er folk som presser seg frem og inn når to felt blir ett, men hvordan skal en kjøre og hva er den beste løsningen?

lørdag 02.10 2021

Politiet har fått kontakt med syklisten som køyrte på ein gut

Politiet kjenner no identiteten til syklisten som køyrde på ein gutt ved Måløy vidaregåande skule fredag morgon, og har vore i kontakt med han.

fredag 01.10 2021

Gut påkøyrd av sykkel: Politiet ønsker å komme i kontakt med syklisten

Etter ei sykkelulykke fredag der ein gut blei påkøyrd på gangvegen ved Måløy vidaregåande skule på Tennebø, ønsker politiet no å komme i kontakt med syklisten.

tirsdag 21.09 2021

Ønsker seg skilt som minner om å halde fartsgrensa i denne gata

Ein innbyggjar i Måløy meiner det trengst skilt som minnar om fartsgrensa i Gate 4. – Bilar og tungtransport kjører enormt fort i gata her, skriv vedkommande til Kinn kommune.

onsdag 15.09 2021

Kvar dag blir to ruspåverka førarar melde til politiet

Mellom 1. januar og 31. august blei 453 personar anmelde for fyllekøyring i Vest politidistrikt. Det betyr nesten to ruspåvirka sjåførar kvar einaste dag.

fredag 10.09 2021

Redde for at usikra grøfter kan føre til skader

Bebuarar langs vegen til Blålid i Deknepollen i Kinn kommune er bekymra for at ulykker kan skje. Vegen har grøfter og hol som dei meiner ikkje er godt nok sikra.

onsdag 08.09 2021

– Distriktene føler seg lite forstått av politikerne

Distrikts-Norge feller en hard dom over hvor godt politikerne jobber med samferdsel. Kun 15 prosent er enige i at politikerne forstår hvilke utfordringer de har på sin hverdagsreise. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF, utført av Kantar.

lørdag 28.08 2021

– Utbetring av strekninga er ikkje eit prosjekt som ligg inne no

Vegen mellom Måløy og Oppedal i Kinn kommune er registrert som ei vegstrekning med behov for utbetring, men er på noverande tidspunkt ikkje planlagt utbetra.

fredag 27.08 2021

Som lita leika ho i vegen. No må ho jogge med barnevogna for å komme i sikkerheit for bilane

Jannicke Kvalheim Myrestrand forventar ikkje at fylkesveg 5715 mellom Måløy og Oppedal skal vere som i gamle dagar, men meiner det ikkje er forsvarleg slik den er no. – Møtest to bilar her i 80 km/t, må det gå gale.

torsdag 19.08 2021

Ekstremvær truer sikkerheten på veiene

Nye tall fra NAF viser at vedlikehold av veiene er mye viktigere for folk enn å bygge nytt. - Økt nedbør og ekstremvær gjør behovet enda mer akutt. Politikerne må snu brøken og prioritere vedlikehold mye høyere, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Norges Automobil-Forbund.

torsdag 12.08 2021

– Folk er livredde langs denne vegen

Auka trafikk til Kannesteinen har ført til farlege situasjonar og trafikkorkar, meiner Ragne Larsen. Ho fryktar at det berre kjem til å bli verre og vil ha ei løysing på bordet.

mandag 09.08 2021

Færre bilskadar på vegane i år trass i meir trafikk

Målingar viser at trafikken har vore større i sommar enn på sommaren i fjor. Likevel har færre krasja eller hatt motortrøbbel i ferien.

tirsdag 03.08 2021

Må stenge denne vegen ein kort periode

mandag 02.08 2021

12 mistet livet i trafikken i juli

Med 12 omkomne blir juli den måneden med flest trafikkofre så langt i år. Det er også en økning fra juli i fjor hvor 9 personer mistet livet i trafikken.

onsdag 21.07 2021

Vest politidistrikt: 680 personar fått bot for mobilbruk bak rattet

7953 personer fekk bot for mobilbruk i løpet av fyrste halvår, 680 av dei var i Vest politidistrikt.

søndag 11.07 2021

Korleis du brukar bilbelte kan bety forskjellen på liv og død på vegen

Stort sett alle brukar bilbelte, men mange brukar det feil viser ei ny undersøking.

mandag 28.06 2021

Kjøring i amfetaminrus kan få samme straffeutmåling som for alkohol

– Ruspåvirket kjøring er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker i Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

torsdag 17.06 2021

Truar med å sende brev til Samferdsleministeren om sommarstengd trafikkstasjon: – Heilt uakseptabelt

Som ordførar fekk Alfred Bjørlo mail om om at trafikkstasjonen skal halde stengt i sommar. No tek han saka med seg i kommunestyret og truar med brev til Samferdsleministeren om det ikkje vert opprydding.

lørdag 05.06 2021

No lyser dei ut gang- og sykkelvegen med anleggsstart i september

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, har gang- og sykkelvegen mellom Breivika og Svelgen stått halvferdig sidan november i fjor. No vert oppgåva med å fullføre arbeidet lyst ut.

fredag 04.06 2021

Kvinne i slutten av tenåra råkøyrde og mista førarkortet

Ei kvinne i slutten av tenåra vart torsdag kveld stansa av politiet i 129 kilometer i timen. Dermed rauk førarkortet og det blir ei stund før ho kan sette seg bak rattet igjen.

torsdag 27.05 2021

Ny sjøtrafikksentraltjeneste skal overvåke farvannet mellom Florø og Måløy

Fra 1. juni tilbyr Kystverket en ny sjøtrafikksentraltjeneste i farvannet mellom Florø og Måløy.

onsdag 19.05 2021

Ber fylkeskommunen ta grep etter flere år med venting

Trafikken har økt på den smale flaskehals-strekningen. Vil ha fylkeskommunen på banen

Etter årevis med venting mener Einar O. Midtbø det nå er på tide å få fortgang i utbedring av den trafikkfarlige flaskehalsen Brubakke-Naveosen på fv. 61.

lørdag 15.05 2021

Samme sjåfør har vært stoppa flere ganger, men denne gangen ble det anmeldelse

Statens vegvesen har hatt kontroll på Kjøs. Foruten en anmeldelse, var det en rolig dag.

fredag 14.05 2021

Medan to sjåførar blei rapportert til Skatteetaten, fekk to andre køyreforbod

Statens vegvesen har hatt kontroll på Kjøs fredag kveld.

lørdag 08.05 2021

Flere kjører i ruspåvirket tilstand: – Heldigvis har vi UP. Uten dem ville dødstallene i trafikken vært mye høyere

65 personer ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Vest politidistrikt i april – det tilsvarer en økning på 12 prosent sammenlignet med april i fjor, forteller MA- Rusfri Trafikk.

fredag 30.04 2021

Blinkande hjorteskilt skal få kollisjonsfaren ned

Kvart år blir nesten 1.000 hjort påkøyrt av bilar. Nye, digitaliserte skilt skal få talet på hjortekollisjonar ned.

fredag 23.04 2021

Bilførar som hadde det travelt må ut med 5.000 kroner i bot

Torsdag kveld stansa Utrykkingspolitiet to bilførarar som køyrde for fort i ein kontroll på rv. 

torsdag 22.04 2021

Kvinna hadde det travelt. Heldt på å miste førarkortet ved skulesenteret

Politiet har hyppige fartskontrollar denne veka. På rv. 15 ved Måløy vidaregåande skule heldt ei kvinne på å miste førarkortet torsdag.

onsdag 14.04 2021

Her starter dei snart arbeidet med å sikre den rasfarlege fjellsida

Det er planlagt oppstart av prosjektet med skredsikring ved Iseneset i Bremanger i slutten av april 2021.

tirsdag 13.04 2021

Kjørte rett i autovernet på brua

En bil kjørte tirsdag formiddag i autovernet på Måløybrua i Kinn kommune. Bilen sperret veien delvis og det ble kø på begge sider.

søndag 11.04 2021

Politiet i vest tok 157 promillekjørere

I første kvartal blåste 157 personer til rødt i Vest politidistrikt. Sammenlignet med første kvartal i 2020, er det en økning på seks personer.