Tema

lørdag 15.01 2022

Denne kommunen satsar sterkt innan helse og velferd

Kinn kommune satsar sterkt på kompetanseheving av eigne tilsette innan helse og velferd, seier kommunedirektør Terje Heggheim. Mange er i ferd med å skaffe seg endå meir utdanning.

mandag 10.01 2022

Får jobbe med ny og spennande teknologi: – Det har vore veldig kjekt

Elevane som går VG1 teknologi- og industrifag på Måløy vidaregåande skule har i nokre veker arbeidd med teikningar i 2D og 3D. I tillegg har dei fått 3D-printa det dei har teikna.

lørdag 27.11 2021

Stort engasjement for opplæringtilbodet neste skuleår, men ikkje alle fekk det som dei villee

– Saka om opplæringstilbodet har skapt stort engasjement, og vi har fått mange innspel. Det viser at dette er ei viktig sak som opptek mange i Vestland, seier Karianne Torvanger, leiar av hovudutval for opplæring og kompetanse.

onsdag 17.11 2021

«No treng vi eit sterkt lag rundt elevane og lærlingane våre»

onsdag 10.11 2021

«No er det på tide å høyre på ungdommen og sikre oss ei trygg og god framtid når det gjeld skule og utdanning!»

Ber fylkespolitikerne etablere utdanningen verftene ønsker seg: – Næringslivet trenger flere industrimekanikere

Måløy Vekst ber i et innspill til hovedutvalg for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune om at industrimekanikerlinjen ved Måløy vidaregåande skule gjenoprettes. – Næringslivet trenger flere industrimekanikere, sier Randi Paulsen Humborstad, daglig leder i Måløy Vekst.

– Burde ikkje fylkespolitikarane også jobbe for eit variert lokalt arbeidsliv og legge til rette for framtidig heimflytting?

onsdag 03.11 2021

Har bestemt seg for å flytte til Peak Måløy: – Eg trur det vil styrke Fagskulen i konkurranse med andre studiestadar

Styret i Fagskulen Sogn og Fjordane, avdeling Måløy, har no formalt vedtatt å flytte undervisningslokala for skulen frå Tennebø til Peak Måløy.

tirsdag 02.11 2021

– Det er viktig å stå på for å få utdanningstilboda ein treng til distrikta

onsdag 06.10 2021

Vil ha plan som skal hindre at elevar bytter frå nynorsk til bokmål

Hovudutvalet for opplæring og kompetanse skal onsdag handsame ei sak om målform i vidaregåande opplæring. I det høve har Alexander Fosse Andersen, medlem i utvalet, lagt ved eit punkt i saka om trongen for ei målbruksplan og nynorsktiltak i Vestland

torsdag 29.07 2021

Mathilde og Henriette må vente endå lenger før dei kan planlegge hausten: — Kjipt at så mange er i same båt som oss

Etter andre inntak til vidaregåande skule står Mathilde Eksund Olsen og Henriette Fløysand Kvalheim framleis utan skuleplass. No håper dei at politikarane tar tak.

torsdag 22.07 2021

Står på venteliste

Henriette og Mathilde er skuffa etter fyrste inntak: – Det burde vere påbygg her også

Venninnene Henriette Fløysand Kvalheim (18) og Mathilde Eksund Olsen (18) frå Måløy søkte påbygg ved Eid vidaregåande skule fordi det er nærmast Måløy. Men dei kom ikkje inn. No står dei utan skuleplass til neste år, og dei er ikkje åleine.

tirsdag 20.07 2021

William (19) flyttar til USA for å leve fotballdraumen

– Eg grugleder meg. Det kjem til å bli ei stor forandring. Men det er ein stor moglegheit.

søndag 18.07 2021

«Gode lærarar – god skule»

fredag 09.07 2021

Skuleinntaket 2021: Dei fleste får førstevalet sitt 

Tal frå fylkeskommunen viser at dei fleste elevane får førstevalet sitt

lørdag 19.06 2021

Over 140 tilsette i helse og omsorg har sett seg på skulebenken for å auke kompetansen ytterlegare

Helse- og velferdsområdet i Kinn kommune har fått i overkant av tre millionar kroner i kompetanse- og innovasjonsmidlar frå Statsforvalteren.

fredag 18.06 2021

Vil ha fleire studieplassar til Måløy for å snu flyttestraumen i retning distrikts-Norge

Regjeringa har lagt fram planer om å leggje opp til at fleire utdanningsløp kan gjennomførast utan at ein treng å flytte til storbyen. Fagskulen i Sogn og Fjordane, maritim avdeling Måløy og Måløy Vekst er allereie i gong med å leggje til rette for at folk kan ta høgare utdanning i kystbyen.

torsdag 03.06 2021

«Å sikre innbyggjarane gode helse- og utdanningstenester er eit politisk ansvar»

fredag 28.05 2021

Liv Olene måtte legge læreroppgaver til side for å masseteste elever for korona

– Forhåpentligvis får vi snart kun vanlige læreroppgaver igjen, sier Liv Olene Lode Hatlegjerde. Siden påske har hun og lærerkollega Iselin Myklebust sørget for at elever på Eid vidaregåande skule har kunnet hurtigteste seg ukentlig.

torsdag 27.05 2021

Hiver seg på trenden: Til høsten får skolen en egen padeltennisbane

Til høsten får Eid videregående skole en egen padeltennisbane.

Avlyser muntlig eksamen

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn og Vg3 og påbygg avlyses. Eksamen vil fortsatt arrangeres for privatister, også muntlige eksamener.

Barnehagar og skular går til grønt beredskapsnivå

Barnehagane og skulane i Kinn kommune går over til grønt beredskapsnivå frå måndag av.

mandag 10.05 2021

I dette faget gjør elevene det bedre enn resten av landet

Elever i niende klasse i Stad kommune ligger godt over både lands- og fylkessnittet i matte.

søndag 09.05 2021

Skuffet over at voksenopplæringen legges ned

– Vi trodde vi kunne bygge framtida vår i Bremanger kommune, men nå er vi i tvil

Elever ved voksenopplæringen i Bremanger kommune ber politikerne opprettholde tilbudet.

torsdag 29.04 2021

Tolv prosent av ungdommen opplever regelmessig mobbing

Tolv prosent av ungdomsskoleelevene i Bremanger kommune sier at de opplever å bli mobbet minst hver 14. dag.

lørdag 24.04 2021

Rekordmange har søkt høgare utdanning. Sjå kva utdanning som er aller mest populær

mandag 19.04 2021

«Borna våre vil gå på sin nærskule, som dei er veldig glad i»

søndag 18.04 2021

To skular i same kommune jaktar folk til rektorstillingar. Dette er ein av dei

Både Selje skule og Eid ungdomsskule i Stad kommune er på jakt etter ny rektor.

Kommunen skal utdanne leiarar i helsesektoren – 40 personar har meldt seg på

Helse- og velferdstenesta i Kinn kommune startar frå hausten opp med høgskuleutdanning for leiarar i denne sektoren.

lørdag 17.04 2021

Nytt kurstilbod skal auke sjansane til fast og varig jobb

I ei ny nasjonal satsing får vaksne arbeidstakarar med låg formell utdanning no tilbod om kurs for å kunne ta fagbrev.

mandag 12.04 2021

Er framleis kritisk til etablering av friskule

- Ei etablering av Montessoriskule på Kolset vil få økonomiske konsekvensar for kommunen og vil kunne forsterke utfordringane vi allereie ser med omsyn til elevtalsutvikling og skulestruktur, meiner Bremanger kommune.

onsdag 31.03 2021

Får over én million kroner til å lage sommerskoletilbud

Stad kommune får 1.084.600 kroner fra regjeringen til etablering av sommerskoletilbud for å kompensere for et annerledes korona-skoleår.

lørdag 27.02 2021

Gunn Kristi, Ask, Oselie og Bendik meiner kombinasjonen skule og skiskyting er midt i blinken

Vil du ta byggfag eller studiespesialisering? På landslinja skiskyting ved Stryn vidaregåande skule kan du gjere som Gunn Kristi Tvinnereim, Ask Haughovd, Oselie Henden og Bendik Vereide.

torsdag 25.02 2021

Oline, Stian, Isak Andre og Fedaa har valt å gå yrkesfagvegen

Oline Challen er norgesmeister i NM, for Stian Høvig har vegen og motivasjonen blitt til undervegs, Isak Andre Rundereim og vennane hans tok alle forskjellige val og Fedaa Almaflani har følgt hobbyen sin.

Har 146 superlærlingar i regionen - men ser stort behov for fleire

Nordfjord opplæringskontor har no 146 superlærlingar rundt om i heile Nordfjord. – Det er enormt artig å sjå alle som ønskjer å satse på lærlingar no. Det er eit stort positivt fokus på det.

onsdag 24.02 2021

Alexander har e-sport som valfag

Alexander Bortne frå Selje går 3. året studiespesialiserande på Firda vidaregåande skule og har e-sport som valfag.

Sara og medelevane utviklar kreativitet og evne til formidling på denne linja

For nokre elevar er året på dans, musikk eller drama på Firda vgs. eit trinn på stigen oppover til eit kreativt yrke som leveveg. For andre er det eit år der du kan dyrke hobbyen din samstundes som du får generell studiekompetanse.

tirsdag 23.02 2021

– Det har vore eit spennande år for det første kullet

Det seier faglærar Marilyn Osmundsvåg om den nye frisørlinja ved Eid vidaregåande skule.

Nordfjord-naturen blir klasseom

– Vi ligg midt i smørauget for alle som er glad i natur

Denne hausten startar Fjordane folkehøgskule ei heilt ny linje der klasserommet er den vakre og varierte Nordfjord-naturen.

– Eit viktig tiltak for å gjere det lettare å skaffe rett kompetanse for kommunane

Desentralisert sjukepleiarutdanning i Nordfjord er viktig tiltak for å gjere det lettare å skaffe kvalifisert personell med rett kompetanse for kommunane.

mandag 22.02 2021

Skal jobbe for desentralisert næringsretta fagutdanning i Nordfjord 

Med støtte frå Kunnskapsdepartementet skal selskapet Inviro AS jobbe for at fleire personar i regionen skal få tatt vidareutdanning der dei bur.  

søndag 21.02 2021

Desse er bortimot sikra lærekontrakt når dei er ferdige på skulen

– Elevar som vel utdanning innan data og elektrofag og automasjon er bortimot sikra lærekontrakt når dei er ferdige på skulen.

Rosar miljøet blant elevane

– Livet ut over den tida vi er på skulen, er like viktig som tida i klasserommet

– Skulemiljøet på Nordfjordeid er veldig bra. I tillegg til at vi er kjekke elevar som trivst godt saman, så skuldast i aller høgste grad skulen sin måte å ta i mot elevane på.

lørdag 20.02 2021

– Eg er oppvaksen på gard og har alltid likt å halde på med noko praktisk ute

Å vere tømrar betyr også mykje praktisk jobb utandørs i all slags vêr. Dette er heilt greitt, seier Thomas Aarevik Mettenes.

 – Det eg likar best ved tømrarfaget er å byggje noko som blir ståande for framtida

Når du byggjer eit hus kan du sjå på det i mange år etterpå og tenkje at dette har eg gjort.

– Eg vaks opp i ein familie der vi lagar mykje av maten sjølve heime. No er det kjekt å få lære meir om dette her ved skulen

Anna Henden Rand er ikkje blitt mindre glad i matlaging etter snart eitt år ved Måløy vidaregåande skule.

fredag 19.02 2021

Næringslivet bidrar til utdanning for datafrelste elevar

Er du interessert i informasjonsteknologi og medieproduksjon? Ved Måløy vidaregåande skule kan du få fersk undervisning rett frå næringslivet, lærlingplass og jobb etterpå.

tirsdag 01.09 2020

Ønsket MatteMaraton-turneen velkommen

Hvor stor er én meter? Så stor, tippet elevene

Elevene ved Skavøypoll skule fikk tirsdag besøk av gjengen bak MatteMaraton som premie for sin gode innsats i årets mattekonkurranse.

lørdag 22.08 2020

Startet skoleåret med å ta i et tak for miljøet

På Vågsøy ungdomsskole brukte åttendeklassingene sin fjerde skoledag på strandrydding. Det gav også en fin mulighet til å bli bedre kjent.

mandag 17.08 2020

Ønsket flere nye elever enn vanlig velkommen til første skoledag

– I år er det litt spesielt, for i år har vi fått med oss våre nye venner som vi ble kjent med tidligere i vår

Det var ikke bare spente førsteklassinger som møtte opp på Davik oppvekst for første gang i dag. I år ønsket rektor også elevene fra Kolset oppvekst velkommen til skolen.

torsdag 13.08 2020

Slik blir høstens skolestart for disse kommunene

I Bremanger og Stad kommune kan elevene belage seg på en lik skolehverdag som før sommerferien, med mindre en ny koronasituasjon oppstår.

onsdag 12.08 2020

Mandag er det skolestart

– Vi satser på en så normal skolehverdag som mulig

Skolene i Kinn kommune forholder seg til gult nivå på Folkehelseinstituttets trafikklysmodell. Det vil si at elever og lærere kan forvente seg en relativt normal skolehverdag, men med kontaktreduserende tiltak og økt fokus på hygiene og renhold.

fredag 29.05 2020

Frustrert rektor etterlyser informasjon om skoletransport

Kan ikke ta i mot alle elevene uten vanlig skoleskyss

Tirsdag 2. juni kan skolene åpne for fullt igjen etter at regjeringen opphevet en-metersregelen i undervisningen. Men for mange skoler står det på skoletransporten, for om bussene fremdeles må kjøre med annen hvert sete tomt vil heller ikke alle elevene komme seg på skolen.

tirsdag 19.05 2020

Ved Raudeberg skule har foreldrene selv tatt på seg ansvaret med å kjøre barna til skolen. Uten hjelp hjemmefra ville det ikke gått, sier rektor Annelin Refvik.

onsdag 13.05 2020

Slik så første skoledag ut for 10.-klassingene

I dag møtte den første gruppen av 10.-klassinger på Vågsøy ungdomsskole.

tirsdag 12.05 2020

Har lagt en plan for gjenåpning av ungdomsskolen:

Elevene skal ha hjemmeundervisning annenhver dag

Vågsøy ungdomsskole har nå lagt en plan for gjenåpningen av skolen. Alle klassene vil deles i to for å møte både avstandskrav og skoleskyssbehovet. Elevene vil derfor ha hjemmeundervisning og fysisk oppmøte annenhver dag.

mandag 11.05 2020

Her får 5.-10. klasse begynne på skolen igjen i dag

Mandag 11. mai åpner Hauge oppvekst skolen for 5.-10. klasse igjen. Det betyr at alle elevene nå er tilbake på skolen igjen.

fredag 08.05 2020

Tirsdag skal alle elevene tilbake på denne skolen

Nå planlegges det for at elevene får en god overgang tilbake til skolehverdagen

Fra mandag 11. mai kan skolene åpne opp for alle elever igjen, og tirsdag er Raudeberg skule klare til å ta i mot sine 120 elever.

tirsdag 10.03 2020

Over 11.000 lærarar vil ta vidareutdanning

11.296 lærarar søkte om vidareutdanning i år. Det er litt fleire søkjarar enn i same periode i fjor.

Stiller spørsmål om rekrutteringa til restaurant- og matfag

I dag, 10. mars skal hovudutvalet for opplæring og kompetanse ha utvalsmøte på Måløy vidaregåande skule. I den forbindelse har Alexander Fosse Andersen (Sp) stilt følgande spørsmål til utvalsleiaren:

mandag 09.03 2020

21.057 elevar har søkt vidaregåande skule i fylket

21.057 elevar med ungdomsrett vil gå på vidaregåande skule i Vestland. Tekniske og maritime fag er igjen blitt svært etterspurde.

lørdag 29.02 2020

– Etterspørselen etter lærlingar frå denne linja er større enn skulen klarer å tilby

Denne saka er ein del av utdanningsbilaget til Nordfjordsamkøyringa som kom ut fredag 21. februar.

fredag 28.02 2020

Lærlingane bygger framtida for eiga utdanning på MVS

– Eg ser fram til å gå på jobb

Lærlingane Markus Hjelmeland og Sindre Larsen frå Nordfjordeid trivst godt med å jobbe på Veidekke sitt store prosjekt – ombygginga av Måløy vidaregåande skule.

torsdag 27.02 2020

– Fire av fem blir dersom vi kan tilby høgare utdanning lokalt

Denne saka er ein del av utdanningsbilaget til Nordfjordsamkøyringa som kom ut fredag 21. februar.